Stephensonstraat 19 | 4004 JA Tiel | 0344 - 621222 | info@van-herwijnen.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Testimonials

Bloesemtocht 2018

Op zaterdag 21 april 2018 wordt de 26e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht georganiseerd door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en de KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland. Het doel is steun bieden aan de sociaal zwakkeren in onze samenleving; de chronisch zieke -, gehandicapte -en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd.

Ons kantoor neemt enthousiast deel aan dit evenement en wij nodigen u graag uit samen met ons deze editie te lopen. Er zijn wandelroutes uitgezet van 8 tot 40 kilometer. Wij zullen de 8, 15 of 25 kilometer wandelen. Alle routes van de Bloesemtocht lopen langs de oevers van de Linge.

Wij zullen de dag aanvangen met een gezamenlijk ontbijt om 08.15 uur verzorgd door en bij BuitenSporig aan het Stationsplein 1 in Tiel. Na het ontbijt zullen wij om 9.36 uur met de trein naar Geldermalsen vertrekken. Uw auto kunt u bij het station gratis parkeren en voor treinkaartjes wordt uiteraard gezorgd.

Aanmelden voor de Bloesemtocht kunt u door middel van een mail sturen naar M.vanOverbeek@vhkt.nl. Graag in uw aanmelding vermelden welke afstand u gaat lopen. Ook kunt u aangeven of u een introducé wilt meenemen. U ontvangt altijd een bevestiging van uw aanmelding.

Wij zien u graag op zaterdag 21 april!

 

Uitzendbedrijven worden voortaan ingedeeld in uitzendsector

Per 25 mei 2017 is de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die, op welke schaal dan ook, personeel uitlenen of uitzenden. Op grond van de nieuwe regeling worden uitzendbedrijven voortaan voor de sectorpremies ingedeeld in de uitzendsector. Hierdoor zullen zij in de meeste gevallen hogere premies verschuldigd zijn.

Op basis van de Regeling Wfsv worden bedrijven voor de betaling van sectorpremies ingedeeld in één van de 69 sectoren. Iedere sector kent aparte bedragen voor de premies. Uit het sectorfonds worden met name de eerste 6 maanden van de WW-uitkering betaald. Vanwege het hoge percentage kortdurende werkloosheid in de uitzendbranche vanwege het uitzendbeding, zijn de premies in de uitzendsector hoger dan de premies in de meeste andere sectoren.

Voorheen konden uitzendbedrijven bij wijze van uitzondering ook in een andere sector worden ingedeeld (de zogenoemde vaksector), bijvoorbeeld als het bedrijf met name in die vaksector actief is of zich had gespecialiseerd. Deze uitzondering vervalt echter.

Wijziging geldt niet alleen voor “echte” uitzendbureaus

Het vervallen van deze uitzondering heeft tot gevolg dat alle uitzendbedrijven in de uitzendsector zullen gaan vallen. Hierbij is de werkingssfeer van de wijziging bijzonder ruim, waardoor deze bijvoorbeeld ook voor payrollbedrijven zal gelden. Maar ook ‘gewone’ bedrijven die personeel uitlenen kunnen er mee te maken krijgen.

uitzendbureaus-schenden-privacyrechten

Overgangsrecht

Bedrijven die vóór 25 mei 2017 in een vaksector zijn ingedeeld en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd geldt dat zij hier vooralsnog bij ingedeeld blijven. Ook bedrijven van wie de Belastingdienst vóór 25 mei 2017 een aanvraag heeft ontvangen om in een vaksector te mogen worden ingedeeld, zullen nog worden beoordeeld op basis van de oude regels. Er is dus overgangsrecht, maar niet duidelijk is voor welke termijn deze bedrijven nog in de vaksector ingedeeld mogen blijven. Vermoedelijk wordt dat 1 januari 2019.

In eerste instantie was er sprake van dat personeels-bv’s binnen een concern ook (op termijn) een andere sectorindeling zouden krijgen. Recent is via Kamervragen bekend gemaakt dat de wetgever voor deze personeels-bv’s alles bij het oude wil laten. Dus als bij personeels-bv’s enkel binnen hetzelfde concern arbeidskrachten worden uitgezonden, zullen zij uitgezonderd blijven van verplichte indeling in de uitzendsector. De personeels-bv’s worden dus ingedeeld in de vaksector waarin zij hun personeel laten werken. Dit geldt ook voor personeels-bv’s die zich na 25 mei 2017 aanmelden.

Als personeels-bv’s echter ook personeel aan derden uitzenden (de grens zal op 10% komen te liggen), dan geldt de hiervoor genoemde goedkeuring niet. Dergelijke personeels-bv’s lopen het risico om toch over te gaan naar de uitzendsector, met alle gevolgen van dien.

‘Gewone’ bv’s

Het komt in de praktijk ook voor dat ‘gewone’ bv’s tijdelijk personeel uitlenen aan andere bedrijven. Veelal zal dan geen sprake zijn van uitzendwerkzaamheden. Maar let op dat het uitlenen geen structureel karakter krijgt. Want hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat er in een dergelijk geval gebeurt, is naar onze mening de wijziging van 25 mei 2017 zodanig ruim geformuleerd dat zelfs ‘gewone’ bv’s te maken kunnen krijgen met een verplichte indeling in de uitzendsector.

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

 

Niet-betaalde facturen en btw

Heeft u de btw op inkoopfacturen afgetrokken, maar de factuur nog niet betaald? Houdt u er dan rekening mee dat u in een aantal situaties de btw weer aan de belastingdienst moet terugbetalen. De afgetrokken btw moet worden terugbetaald, als duidelijk is dat u de factuur niet meer gaat betalen. Maar de afgetrokken btw moet in ieder geval worden terugbetaald als de uiterste betaaldatum van de factuur is overschreden met 1 jaar (dat was 2 jaar, maar vanaf 2017 is de termijn verkort).

Wij willen dit nogmaals onder uw aandacht brengen, mede omdat in de praktijk blijkt dat ondernemers niet altijd bekend zijn met deze regels.

Risico op belastingcorrectie

Bedenk daarbij dat de belastingdienst bij een boekencontrole makkelijk kan “scoren” als u vergeten bent om btw weer aan te geven, want via de crediteurenlijst kan snel worden nagegaan hoe oud openstaande rekeningen zijn.

Verder wordt vaak gedacht dat de verplichting om de afgetrokken btw weer aan te geven alleen geldt als een factuur vanwege betalingsproblemen niet is betaald. Maar dat is niet zo. Als u bijvoorbeeld een conflict hebt met uw leverancier over zijn factuur en de kwestie ligt al een jaar bij de rechter, dan bent u ook verplicht om de afgetrokken btw weer terug te betalen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over andere kwesties, neem dan gerust contact met ons op.

blog facturen btw

Bosmans Loodgieters in Oss is een bedrijf van formaat. Met 50 medewerkers zorgen ze voor kwalitatief hoogwaardig loodgieterswerk in projectverband met aannemers en bouwbedrijven.

“Het is belangrijker dan ooit om relaties op te bouwen en samen te werken”

Al vanaf 2000 komt Patrick van de Langenberg bij ons bedrijf om ons te ondersteunen, maar ook om te adviseren. Ik hou niet van afstandelijkheid die je vaak ziet bij accountants, al is het maar voor het gevoel. Het is zoals je vroeger zag bij een bank: je bouwt een relatie met iemand op.

Samen gaan we maximaal om tafel, om elkaar goed over zaken mee te laten denken. Op deze manier kijken ze bij Van Herwijnen naar de persoon achter de ondernemer. Soms vinden er scherpe gesprekken plaats, maar ik vind het juist belangrijk dat men eerlijk is. In goede en in slechte tijden. Verder zijn ze multidisciplinair; ze kunnen makkelijk intern de hulp van specialisten inschakelen.

Paul Bosmans
Owner, Bosmans Loodgieters